პროექტები

lll

2012-2013 წ  სააგენტო ”New Service” -ში საოჯახო პერსონალის მომსახურების გასაუმჯობესებლად ევროკავშირის ეგიდით განხორციელდა  პროექტი „მიზნობრივი ინიციატივა საქართველოსთვის“.  სპეციალური ტრენინგი რომელმაც ხელი შეუწყო ძიძების  კვალიფიკაციის ამაღლებას. მსმენელები ტრენინგის ფარგლებში გაეცნენ პედიატრიის, ფსიქოლოგიისა და ადამიანის უფლებების იმ ძირითად საკითხებს რაც პირდაპირ კავშირშია მათ მომავალ საქმიანობასთან. ტრენინგის დასასრულს თითოეულმა მათგანმა გაირა ტესტირება, შედეგების მიხედვით გადაეცათ შესაბამისი სერთიფიკატი. პროექტი ასევე დაეხმარა მიგრანტი ქალბატონების დაბრუნებას საქართველოში და მათ დასაქმებას ქართულ ოჯახებში.