ბიზნეს სერვისი

ჩვენი დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ შეარჩიოთ საშუალო ან მაღალი მენეჯმენტის გუნდის წევრი (ოფისის მენეჯერი, გაყიდვების მენეჯერი,HR მენეჯერი, PR მენეჯერი ,იურისტი, ბურალტერი და სხვა.) ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა პროფილის ორგანიზაციებთან და ვუზრუნველყოფთ მათ საჭირო პერსონალით. ინდივიდუალური მიდგომა თითოეულ კლიენტთან , მომსახურების მაღალი ხარისხი და ნაკისრ ვალდებულებათა დროული შესრულება ჩვენი მუშაობის ძირითადი პრინციპებია.

ჩვენი მომსახურებით უკვე სარგებლობენ: